Oblastní přehlídka dětských folklorních souborů Kyjovska, 23.dubna 2005

Tisková zpráva, Folklorní sdružení Kyjovska
V sobotu 23. dubna 2005 se konala v divadelním sále Městského kulturního střediska v Kyjově postupová přehlídka dětských folklorních souborů Kyjovska a Ždánicka. Této velmi zdařilé akce se zúčastnilo 7 dětských kolektivů z Kyjova, Svatobořic-Mistřína, Milotic, Vracova a Ždánic.
Děti se představily v ucelených pásmech dětských her, písní, tanců a říkadel. Porota ve složení Anna Maděričová (předsedkyně), Romana Habartová, Radek Zapletal, Jiří Tománek a František Synek pozorně sledovala všechna vystoupení a s vedoucími provedla v čase, kdy děti zhlédly v kině Panorama dětské filmové představení, rozborový seminář.
Postup na krajskou přehlídku dětských souborů Jihomoravského kraje v sobotu 7. května v Čejkovicích získaly soubory Ždáničánek Ždánice s pásmem Jarmark a Kyjovánek Kyjov s programem Mlynáři. Náhradníkem pro tuto přehlídku byl jmenován kolektiv Lipinka Vracov s pásmem U vody.
Smyslem tohoto setkání dětských souborů bylo další rozvíjení vzájemné spolupráce v oblasti rozvoje lidové kultury a především dětského folkloru. Je jen škoda, že se akce z různých důvodů nezúčastnily soubory z Veselska a Strážnicka.
Mezi další akce pořádané Folklorním sdružením Kyjovska bude regionální soutěž ve verbuňku, která se uskuteční v neděli 1. května 2005 v Dubňanech.

Miroslav Glac, předseda FoSK