Azyl v Království perníku ®

Azyl v Království perníku ®
Privátní "ostrůvek svobody" bez EET a udavačské loterie, bez politiky a bez státní buzerace.

Království perníku nabízí azyl pro šikovné kutily, tradiční řemeslníky a drobné prodejce, pro které je státní byrokracie s EET pouze nesmyslnou přítěží. Nejsme zloději, a tak odmítáme EET s on-line sledováním a udavačskou loterií! Jako kdyby si každý občan (pod tlakem ušlechtilého záměru snížení obecné kriminality) musel koupit vězeňský náramek a nést odpovědnost a všechny náklady se svým on-line sledováním. Pokud nepáchá trestnou činnost, nemělo by mu to vadit! Opravdu?

Živnostníci nejsou nevolníci a nemusejí velebit všechny nesmysly, co si vládní vrchnost (s přispěním tzv. dobroserů) v zájmu svých špinavých kšeftů vymyslí!

Staňte se řádnými členy (tzv. domorodci) soukromého klubu Království perníku, z. s. Budete moci na jeho území předvádět své umění a v rámci své ochotnické divadelní role na motivy tradičních pohádek směňovat své produkty za životní dávky z členských příspěvků (tzv. vstupních víz) příchozích návštěvníků (tzv. cizinců). Ty vám Království perníku ® proplatí bezhotovostně na váš bankovní účet...

Klub byl zapsán do spolkového rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu L číslo 11535, bylo mu přiděleno IČ 06622089 a je vlastníkem účtu u FIO banky, a. s., č. 210 133 5474/2010. Kontaktujte jeho správce KAM NA PARDUBICKU, s. r. o., V Perníkové chaloupce č.p. 38, 533 52 Ráby, mobil 602 413 134.

5 ústavních soudců: Být živnostníkem není jednoduché

„Být živnostníkem není vůbec jednoduché. Chce to kus osobní odvahy a hodně trpělivosti, protože povinností spojených s podnikáním je obrovské množství napříč celým právním řádem. Stát by proto měl vždy dobře vážit zavedení každé nové povinnosti, která podnikatelům ztěžuje jejich činnost. Při tomto zavádění by měl zákonodárce velmi bedlivě hodnotit, zda tato další povinnost je skutečně nezbytná a zda nepřiměřeně nezhoršuje podnikatelské prostředí,“ píše pět ústavních soudců, kteří chtěli zrušit celé EET, v úvodu svého stanoviska k nálezu Ústavního soudu.

„Máme totiž za to, že ne vždy je daňová disciplína tou největší hodnotou (legitimním cílem). Někdy by zájem na ní měl poněkud ustoupit tomu, aby byla zachována silná vrstva aktivních, tvořivých, sebevědomých a odvážných lidí, kteří v podnikání riskují svou existenci, místo aby se nechali zaměstnat. A těmto lidem, především těm drobnějším mezi nimi, tedy lidem s obratem (což není totéž co zisk) např. v jednotkách milionů korun ročně, by stát měl administrativu spojenou s podnikáním co nejvíc ulehčit, a to i za cenu menšího daňového výnosu (který je zde tak jako tak marginální). Ekonomika totiž bude robustní a přežije těžké časy lépe právě tehdy, bude-li v ní dostatečná diverzita a soběstačná, na pomoci ze společného nezávislá podnikatelská vrstva zůstane i v ,okrajových‘ oblastech (hospody a jiné provozovny v malých obcích, malí samostatní živnostníci, podnikající důchodci, studenti atd.). Pro řadu právě těchto lidí je však EET tou příslovečnou ,poslední kapkou‘, která je vyžene z podnikání, případně je nažene do ,šedé ekonomiky‘, což uvolní cestu jejich velkým konkurentům směrem ke korporativnímu, velkopodnikatelskému a dotačnímu státu. Vzniká tak malá hyperbohatá elita, a dále pak jen hůře či lépe placení zaměstnanci. Můžeme se tak dostat do rozporu s materiální podstatou demokracie - ta je totiž možná jen ve společnosti tvořené z podstatné části vrstvou skutečně svobodných, nezávislých lidí,“ pokračuje stanovisko pětice ústavních soudců.

Kam směřuje stát, který s posvěcením Ústavního soudu rozšiřuje o svých občanech - živnostnících falešné zprávy (Fake news) s nenávistnou a dezinformační hoax propagandou, že prý „fšetci kradnú“?

„Pokud Ústavní soud hodlá s odkazem na test racionality tolerovat i natolik razantní a nediferencované zásahy do podnikatelského prostředí a do základních práv daňových subjektů, je otázka, jakou roli v ústavním systému hodlá nadále plnit,“ stojí ve společném odlišném stanovisku pěti ústavních soudců (ve složení Vojtěch Šimíček, Jaromír Jirsa, Tomáš Lichovník, Kateřina Šimáčková a David Uhlíř), co prosazovali úplné zrušení zákona o EET.

Menu

Kontakt

KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.
MUZEUM PERNÍKU
V Perníkové chaloupce č. p. 38
533 52 Ráby u Pardubic
Czech Republic

(+420) 466 612 474
(+420) 602 413 134

info@pardub.cz