PŘIPRAVUJEME: Vánoce v Perníkové chaloupce (18.11.2021 v  hodin)

Petice Otevřeme Česko

Petice Otevřeme Česko

Odborová organizace KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s., sděluje: Došla nám trpělivost! Jakkoliv je nezpochybnitelná biologická podstata virového nebezpečí, všechna nesmyslná úřední rozhodnutí a opatření, která živnostníky a OSVČ vedou ke krachům, jsou výsledkem politických rozhodnutí vlády.

Petice za normální svět – otevřeme Česko

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů

My živnostníci, podnikatelé a jejich příznivci tímto rezolutně vyjadřujeme zcela zásadně odmítavý postoj k nařízení vlády České republiky, kterými došlo od 18. prosince 2020 k omezení našeho podnikání v ČR.

Autoři této petice si jsou vědomi složité situace způsobené bojem proti koronaviru Covid–19. Nikterak nezlehčují potřebu řešení celospolečenské krize, vyvolané touto epidemií. Jsou ale přesvědčeni, že vláda řeší situaci nekoncepčně, nekompetentně a zcela chaoticky. Jsme přesvědčeni, že vládní opatření jsou nesprávná, nezákonná, neúčelná a pro řadu oborů a segmentů ekonomiky zcela likvidační. Vláda nechává svými kroky padnout stovky a tisíce podnikatelů a živnostníků, na kterých v minulých třiceti letech stavěla ekonomika České republiky své základy. Toto odmítáme, s tímto se nehodláme smířit.

Vláda absolutně selhala v jejím chaotickém boji proti koronaviru a zcela ignoruje zdravý́ rozum. Vláda popírá aktuální statistická data. Její opatření nevychází z žádné seriózní studie, ani se neopírá o žádná relevantní data státních institucí. Naopak vláda zvyšuje represi vůči nám, i našim zákazníkům. Tím nadále a hlouběji ničí náš stav a posiluje nedůvěru ve svá rozhodnutí.

Dle akutálních údajů Ústavu pro zdravotnické informace a statistiky (dále jen „ÚZIS“) představují restaurační zařízení minimální riziko pro šíření nákazy. Vláda se tedy řídí domněnkami, radami sociologů a popírá jasná fakta!

Represe má naopak opačný účinek. Policie zbytečně zvyšuje riziko nákazy, a to svými kontrolami do podstatně méně rizikovějších restaurací! Uzavření restaurací, hotelů a dalších živností je absolutně v rozporu s grafem ÚZIS. Je tak zcela evidentní, že vláda dlouhodobě ignoruje podrobná data a tím zcela nesmyslně devastuje a likviduje tisíce živnostníků a podnikatelů! Ať tak činí úmyslně, nebo z nedbalosti, kroky vlády jsou neomluvitelné!

Vláda bojuje systémem pokus – omyl. Bohužel náklady na její přešlapy a nekompetentní rozhodnutí odnesou podnikatelé, živnostníci, jejich zaměstnanci, a nakonec jejich rodiny! Na celý segment ekonomiky jsou ale napojeny další obory, další firmy a jednotlivce, dodavatelé zboží a služeb. Dopad na jejich živobytí je zcela srovnatelný.

Když nemá vláda zdravý rozum, tak ho musíme mít my! Česká společnost je jako sud se střelným prachem. Začalo to rebelií hostinských a rolbami na magistrále a zoufalé reakce na sebe nenechají dlouho čekat. Pokud vláda neupraví svá rozhodnutí a opatření, nebudeme stávající opatření respektovat. Jsou neodůvodněná, proto jsou nezákonná a likvidační.

Tímto vyzýváme vládu k následujícím krokům a revizi opatření:

 1. Vláda musí okamžitě zrušit uzavření hotelů, restaurací, fitnescenter a ostaních uzavřených živností a podniků. Je to předpoklad záchrany příjmů v zimní sezóně, které ušetří obrovské finanční prostředky, pracovní místa a odvrátí bankroty českých živnostníků a podnikatelů.
 2. Vláda musí ušetřené prostředky ze státního rozpočtu investovat na ochranu nejvíce postižených a rizikových skupin obyvatel, a to jsou senioři, klienti v sociálních zařízeních a pacienti ve zdravotnických zařízeních, a další lidé se zdravotními obtížemi.
 3. Vláda musí přehodnotit kompenzační opatření. Sanace nájmů a nákladů na zaměstnance, nestačí. Každý podnikatel a živnostník má své fixní náklady.
 4. Vláda musí s ohledem na vývoj epidemiologické situace nastavit kompenzační pravidla minimálně do konce března roku 2021 a pro období následující. Zpětné a mnohdy administrativně náročné kompenzace již zlikvidovaným živností a podniků nepomohou.
 5. Požadujme pro společnosti a osoby výdělečně činné, postižené vládními opatřeními proti koronaviru Covid–19, adekvátní finanční kompenzaci vypočtené z tržeb ze stejného období v předchozím roce 2019 (platí i pro kompenzace v roce 2021) a dohodnuté se zástupci zasažených oborů ekonomiky. Dále požadujeme, aby tato pomoc nebyla podmiňována bezdlužností vůči státu.
 6. Požadujeme, aby vláda ve finančních náhradách neopomenula i na ty podnikatelské subjekty, které byly nuceny svoje podnikání v důsledku proticovidových opatření ukončit. Tito podnikatelé nemají nyní nárok na nic a díky rozhodnutím státu jim zůstaly toliko dluhy.

Covid 19 je prostě mezi námi a je mnohem chytřejší než my. Jen se s ním bude hůře bojovat se zdevastovanou ekonomikou a lidmi, kteří jsou psychicky a finančně na dně!

Petiční výbor ve složení

 • Jiří Janeček, nar. 29. prosince 1973 – Eškova 33, 26223, Jince
 • Jakub Olbert, nar. 20. prosince 1972 – Nad Šeberákem 3, 148 00 Praha 4
 • Mgr. Radek Suchý, nar. 7. ledna 1975 – Pujmanové 52, 140 00 Praha 4
 • David Biksadský, nar. 14. listopadu 1986 – Masarykova 288, 286 01 Čáslav
 • Daniel Landa, nar. 4. listopad 1968 – V pevnosti 10/9, 128 00, Praha 2

Petici zasílejte na: Pivovar Malý Janek, Eškova 33, 262 23 Jince

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn: kterýkoliv člen petičního výboru (klauzule vyžadovaná §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.)

Pozn.:

 1. Tato petice bude po naplnění dostatečného množství podpisů předána: vládě ČR
 2. Jakékoli sdělené osobní údaje všech osob podepisujících Petici budou využity výhradně jen k petičním účelům a bude s nimi dále nakládáno dle pravidel nakládání a ochrany osobních údajů a GDPR

celý text petice ke stažení | petiční archy ke stažení | cedulka na dveře | jak komunikovat s PČR | jak mít otevřené služby | jak mít otevřenou hospodu | zákazníci přítomností v provozovně přestupek nespáchají | restaurace pro členy spolku |žádost o právní a ekonomickou podporu

Pokud chcete otevřít petiční místo a pomoc se sbíráním podpisů pod petici, není potřeba žádný speciální souhlas. Vytiskněte si petiční archy a sbírejte podpisy. Je potřeba mít text petice k dispozici pro jeho prostudování. Pokud chcete petici jen podepsat, stačí si ji vytisknout doma nebo v práci, podepsat a zaslat na adresu Pivovar Malý Janek, Eškova 33, 262 23 Jince.