PŘIPRAVUJEME: Ukládání Ježibaby k zimnímu spánku (31.12.2022 v 11:00 hodin)

#00. úvodem

Zveřejňujeme koncept textu do připravované publikace ke 150. výročí Lovčího zámečku z roku 1882, který bude průběžně doplňován a upravován.

Ačkoliv se z povahy tématu dotkneme hradu Kunětická hora, pardubického zámku a dalších skutečností, nejde nám o sepsání jejich úplné historie, ale o hodnocení souvislostí, pramenů a literatury z pohledu dějin Lovčího zámečku.

Využíváme komunikačních možností internetu a zveme ke spolupráci další autory, konzultanty a oponenty.

Snad se podaří v soukromých i státních archívech najít původní plány stavby Lovčího zámečku a zámeckého parku, dokumenty z jejich realizace i příběhy ze života obyvatelů a vlastníků této výjimečné památky, jež je opomíjeným předobrazem slavné České chalupy na zemské Jubilejní výstavě 1891. Její osudy dokonale odrážejí všechny historické mezníky ve středoevropském prostoru.

Za všechny podněty a materiály k úpravám či doplnění předem děkujeme.

Publikaci věnuji svým rodičům, manželce a dětem, manželům Vostřezovým, Balážovým, Zemčákovým i Kovářovým, Jiřímu Štikovi, rodině ing. Jaroslavy Dojivové-Netíkové a ing. Petru Mlejnkovi, kteří nejvíce pomohli s přeměnou žalostného stavu areálu bývalého Ústavu sociální péče do nové funkce Království perníku se zážitkovým programem Muzea perníku v Perníkové chaloupce.

Lovčí zámeček Ráby - opravy vstupní haty

Fascinující zážitek při odkrývání dlažby ve vstupní hale pod cementovou stěrkou a na ní nalepeného linolea (30. 10. 2004).

Za pomoc s pátráním po pramenech a jejich interpretací jsme aktuálně zavázáni hlavně Ing. Petru Mlejnkovi, Petru Šormovi, PhDr. Jiřímu Kotykovi, Ing. Haně Černíkové, Miroslavě Hlaváčkové, Josefu Zemčákovi, Mgr. Kateřině Novákové, Mgr. Ivo Šulcovi a všem autorům použité literatury.

Děkujeme všem.

Luděk Šorm, jménem vydavatele