PŘIPRAVUJEME: Ukládání Ježibaby k zimnímu spánku (31.12.2022 v 11:00 hodin)

#09. události 1850-1922

18. 3. 1850: Heinrichu Drasche (1811-1880) se ve Vídni se narodil syn Richard

1860: Heinrich Drasche v Inzelsdorfu nechal postavit rodinnou pohřební kapli

1873: Dr. Richard Drasche podnikl studijní cestu na Špicberky

11.1. 1874: se narodil František Aschenbrenner, pozdější vlastník Lovčího zámečku

6. 12. 1876: se Richard Drasche oženil s Marií Antonií Groner

9. 11. 1879: ve Vídni se narodil Rudolf Richard Drasche

24. 7. 1880: zemřel Heinrich Drasche-Wartinberg, narozený 1811

18. 6. 1881: rytíř Richard Drasche koupil pardubický velkostatek

3. 12. 1881: parforsní hon za účasti korunního prince Rudolfa

1882: začátek stavby Lovčího zámečku dle kroniky obce Ráby

1882: Richard Drasche zakládajícím členem spolku pro vystavení divadla (100 zl.)

1882: vydán popis stavu Kunětické hory od Augusta Sedláčka

4. 10. 1882: první popis Lovčího zámečku včetně vybavení v novinách Pernštejn

1883: popis stavu Kunětické hory od Josefa Nechvíle

13. 8. 1883: rytíř Richard Drasche byl povýšen na barona

7. 9. 1883: v Pardubicích se poprvé rozsvítily 4 elektrické lampy Ing. Fr. Křižíka

3. 2. 1884: baron Richard Drasche-Wartinberg převzal nový erb

1885: začal vycházet mladočeský tisk "Pardubické listy" s přílohou Pardubický perník

1886: vydána kniha Antonín Němec: Úpravy vodní v Čechách ku prospěchu hospodářství

12. 6. 1886: Richard Drasche zvolen do okresního zastupitelstva v Pardubicích

24. 10. 1886: Richard Drasche sponzoruje pardubické dostihy (1.000 zl.)

1888: recenze Lovčího zámečku od Františka Adolfa Šuberta (zmiňuje telefon)

1889: daroval Muzejnímu spolku diamanty, byl jmenován jeho zakládajícím členem

5. 7. 1889: Richard Drasche zvolen poslancem Českého zemského sněmu (1889-1895)

1894: Hynek Tittl publikoval Schematismus velkostatků v království Českém

1894: stavba okresní silnice v Rábech

30. 1. 1894: František Schmoranz st. píše c. k. Centrální památkové komisi

1895: recenze Jana Kaháska ve Sborníku Čechů Dolnorakouských

1895: nejstarší fotografie Lovčího zámečku (Josef Pírka)

5. 9. 1895: v Pardubicích zahájen provoz 1. telefonní ústředny (18 stanic)

1896: schváleno vyvlastnění jeho lomu na Kunětické hoře

1896: pojednání o záchraně hradu od Bedřicha Skrbka

9. 9. 1900: narodila se Ludmila Luhařová, budoucí majitelka Lovčího zámečku

25. 7. 1903: zahájena Východočeská výstava v Pardubicích

15. 9. 1903: Východočeskou výstavu navštívil arcivévoda Karel Ferdinand

28. 9. 1903: ukončena Východočeská výstava v Pardubicích

1904: stavba silnice Ráby - Kuněice

1905: vydány Dějiny Pardubic od Fr. K. Potěšila

16. 5. 1907: položen základní kámen divadla v Pardubicích

20. 9. 1908: Drasche podporuje založení hasičského sboru v Rábech (100 korun)

1909: Richard Drasche pro syna Rudolfa Richarda získal zámek Ebreichsdorf u Vídně

15. 5. 1909: zahájeno přímé telefonní spojení Pardubice - Vídeň

19. 6. 1910: první veřejný vzlet Ing. J. Kašpara v Čechách i rakouské monarchii

4. 8. 1910: Rudolf Richard Drasche se oženil s Francouzkou Nadjou, hraběnkou d'Orval

1912: Richard Drasche podporuje přístavbu chrámu sv. Bartoloměje v Pardubicích

30. 12. 1912: Pardubice získaly přímé telefonické spojení s Prahou

1913: baron Drasche zaplatil vitrážové okno chrámu sv. Bartoloměje v Pardubicích

1913: v Pardubicích založena perníkárna Melekta

22. 7. 1913: v Ebreichsdorfu se narodil Richard Eberhard Drasche, budoucí pilot

24. 8. 1913: znovu vysvěcen chrám sv. Bartoloměje v Pardubicích po přístavbě

6. 12. 1913: konal se poslední parforsní hon na Pardubicku

1914: v Pardubicích založena perníkárna Melartos

28. 6. 1914: atentát na následníka trůnu arcivévodu Františka Ferdinanda d'Este

26. 7. 1914: vyhlášena mobilizace

28. 7. 1914: začala 1. světová válka

19. 9. 1914: v pardubickém Městském divadle koncertoval Jan Kubelík

27. 1. 1916: nad Kuněticemi ze severu na jih přeletěla vzducholoď Zeppelin

28. 9. 1918: vyhlášení Československé republiky

9. 11. 1918: zákon č. 32/1918 Sb. o obstavení velkostatků

1919: fotografie Lovčího zámečku od Josefa Benáčka

29. 3. 1919: v Pardubicích se začaly kolkovat rakouské papírové peníze

16. 4. 1919: zákon č. 215/1919 Sb. o zabrání velkého majetku pozemkového

12. 9. 1919: v Pardubicích zřízena Východočeská hudební škola

18. 11. 1919: interprelace poslanců Národního shromáždění

28. 11. 1919: jednání Muzejního spolku o koupi Kunětické hory

19. 12. 1919: podpis prozatímní smlouvy o prodeji Kunětické hory, jednání o zámku

3. 1. 1920: odpověď ministra na interprelaci poslanců Národního shromáždění

4. 1. 1920: valná hromada Muzejního spolku schválila koupi Kunětické hory

25. 1. 1920: valná hromada Muzejního spolku schválila smlouvu o koupi pardubického zámku

28. 1. 1920: baron Drasche podepsal smlouvu o prodeji Kunětické hory

7. 7. 1920: zaknihována smlouva o koupi Kunětické hory Muzejním spolkem

1. 1. 1921: pardubický okres převzal do své správy pardubický velkostatek barona Drasche

1921: Státní pozemkový úřad vydal knihu o pozemkové reformě na velkostatku Pardubice

1921: vydán Körbrův průvodce po Čechách (zmiňuje barona jako bývalého vlastníka)

1922: publikace František Karel Rosůlek: Kunětická Hora

1922: do Lovčího zámečku se přestěhoval Arnošt Valenta, nar. 5. 4. 1898 (kronika obce s. 44)

9. 10. 1922: smlouva o převodu Lovčího zámečku do majetku Františka Aschenbrennera