PŘIPRAVUJEME: Ukládání Ježibaby k zimnímu spánku (31.12.2022 v 11:00 hodin)

#17. události 1922-1938

1922: do č. p. 38 se přestěhoval Arnošt Valenta (nar. 5. 4. 1898) z Kunětic

9. 10. 1922: smlouva o převodu Lovčího zámečku do majetku Františka Aschenbrennera

12. 11. 1922: v č. p. 38 se narodila Marta Valentová

1923: vydány Sakařovy dějiny Pardubic 1648-1900

1923: na místě bývalé jízdárny pod zámkem postaveny 4 dvorce tenisového klubu

1923: Richard Drasche-Wartinberg namaloval obraz "V hlubinách zimy"

3. 7. 1923: zemřel Richard Drasche-Wartinberg v Inzersdorfu u Vídně

28. 9. 1923: otevření pardubického krematoria dle návrhu Pavla Janáka

18. 2. 1924: Josef Suk jmenován čestným občanem Pardubic

27. 3. 1924: při elektrifikaci obce Ráby zapnuta trafostanice

2. 5. 1924: v Pardubicích pod zámkem dokončeny tenisové kurty

srpen 1924: vojáci železničního pluku z Pardubic v areálu Lovčího zámečku

19. 10. 1925: otevřen palác Anglo-československé banky (dnes KB) vedle Zelené brány

1926: vydán místopis od Františka Karla Rosůlka: Pardubicko, Holicko, Přeloučsko.

1. 9. 1926: v Lovčím zámečku se nar. Miroslava Hlaváčková, roz. Čiháková (v kronice č. p. 52)

15. 3. 1927: interpelace na ministra vnitra ve věci zabavení plakátu proti Aschenbrennerovi

29. 6. 1927: odpověď na interpelaci ve věci zabavení plakátu proti Aschenbrennerovi

1928: Jan Václav Rosůlek vydal knihu Huláni a kavalíři

13. 12. 1928: interpelace na ministra spravedlnosti ve věci knihy Huláni a kavalíři

1929: recenze knihy Huláni a kavalíři v časopisu Hlídka

19. 2. 1929: odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci ve věci knihy Huláni a kavalíři

23. 5. 1929: návštěva T. G. Masaryka na Kunětické hoře

1930: lesnická mapa se zakresleným zámeckým parkem

31. 5. 1931: T. G. Masaryk otevřel v Pardubicích 1. Celostátní výstavu sportu a tělovýchovy

23. 12. 1934: popis velkostatku k prodeji

31. 5. 1936: v Pardubicích na poště zahájen provoz 1. automatické telefonní ústředny

17. 2. 1937: Josef Bohuslav Foerster jmenován čestným občanem Pardubic

30. 9. 1938: Mnichovská dohoda velmocí

15. 11. 1938: Miloslava Sudková koupila Lovčí zámeček s lesními pozemky