PŘIPRAVUJEME: Ukládání Ježibaby k zimnímu spánku (31.12.2022 v 11:00 hodin)

#15. zámecký park

Z roku 1930 se zachovala lesnická mapa (viz Porostní mapa lesů zbytkového statku Brozany-Ráby 1930-1939. Kreslil B. Matějček) se zakresleným zámeckým parkem a cestami kolem paloučku v ploše "k", které jsou dodnes v terénu patrné. Do mapy je z Katastru nemovitostí promítnut aktuální stav pozemků (zeleně), staveb (modře) a oplocení z roku 1965 (červeně).

Porostní mapa 1930 a plot z roku 1965

Snad někdy v nějakém archívu najdeme původní plány, výkresy či realizační pokyny nebo účetní výkazy ke stavbě budov i zámeckého parku.

Luděk Šorm