PŘIPRAVUJEME: Ukládání Ježibaby k zimnímu spánku (31.12.2022 v 11:00 hodin)

#18. Miloslava Sudková

V napjaté atmosféře po mnichovské zradě (dohoda velmocí podepsána 30. 9. 1938) před 2. světovou válkou a se souhlasem pardubického okresního úřadu v době branné pohotovosti státu dne 15. 11. 1938 Lovčí zámeček (1882) s provozními budovami a okolními lesy koupila Miloslava Sudková (9. 9. 1900- 5. 7. 1982) z Bílé Třemešné za cenu 1.120.000 Kč a přebudovala ho na Penzion Ráby pod Kunětickou horou. Stavební náklad na přestavbu pro účely penzionu činil 61.300 korun, ostatní práce (malířské, natěračské, zřízení elektrického čerpadla, splachovací klosety, koupelny, zavedení a rozšíření elektrického osvětlení, telefon, práce zámečnické, parketářské, truhlářské atd.) obnášely celkem - vyjma obnosů na zařízení - cca 55.000 korun (viz Okresní státní archiv, archiv obce Ráby, karton 2, ic 20).

Penzion Ráby pod Kunětickou horou

Byla vnučkou významného lesnického odborníka, pedagoga a odborného publicisty Karla Schindlera (1834-1905), dvorního rady (viz Národní politika, 13.6.1905, s. 4), jenž se stal poslancem Českého zemského sněmu (1882-1889), poslancem Říšské rady (1881-1891) a byl od roku 1890 vlastníkem velkostatku v Bílé Třemešné (viz Hynek Tittl: Schematismus velkostatků v království Českém, 1894, s. 617). Jeho jediná dcera Miloslava Šindlerová se provdala za advokáta Dr. Jaroslava Lohaře (9. 9. 1862 - 26.6.1919) v Jičíně a v jejich rodině se 9. 9. 1900 narodila budoucí majitelka nejenom rodinného velkostatku v Bílé Třemešné, ale i Lovčího zámečku v Rábech. V prvním manželství se stala paní Warnuszovou a měla dcery Helenu (1921-2010) a Evu (1928-2001).

Na následujícím snímku je se svým druhým manželem Josefem Sudkem, s nímž postavila v krásném a klidném lesním prostředí nedaleko Dvora Králové nad Labem hotel Poklad, který se stal ještě do začátku druhé světové války významným politickým a kulturním střediskem.

Josef a Miloslava Sudkovi

Proto Miloslava Sudková pronajala Penzion Ráby pod Kunětickou horou Jaroslavu Sudkovi (na následujícím snímku je s manželkou Marií), bratrovi svého druhého manžela Josefa Sudka.

Manželé Marie a Jaroslav Sudkovi

Pan Jaroslav Sudek byl válečný invalida a měl místo pravé ruky protézu s černou rukavicí.

Luděk Šorm