PŘIPRAVUJEME: Ukládání Ježibaby k zimnímu spánku (31.12.2022 v 11:00 hodin)

#32. školící středisko

Koncem července 2000 se z areálu Lovčího zámečku (1882) v Rábech odstěhoval Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež, který zde sídlil od roku 1964. Bílou provozní budovu, vyňatou v roce 1994 z restituce, stát bezplatně převedl na nově založené Sdružení obcí pod Kunětickou horou (2000-2015), které začalo budovu upravovat pro Školící středisko zkušebních komisařů ministerstva dopravy.

Bylo slavnostně otevřeno 27. 5. 2003 za účasti prezidenta Václava Klause, zkolaudováno dodatečně až 12. 12. 2008.


Školící středisko

Zatímco dědic restituentky, jež zemřela 30. 12. 2001, pro zbývající většinu areálu s Lovčím zámečkem z roku 1882 marně hledal uplatnění, z veřejných zdrojů financované Školící středisko využívalo jeho pozemky v soukromém vlastnictví bez jakékoli smlouvy jako cvičební a tréninkovou plochu zkušebních komisařů autoškol. S několikrát opakovaným zdůvodněním tehdejšího starosty obce Ráby Jiřího Hille (1935-2016), že "platí jenom blbec" a že Sdružení obcí po letech právo užívání vydrží. Vlastnilo pouze bílou budovu uvnitř oploceného areálu v majetku restituenta.

Lovčí zámeček 11. 6. 2003

Do této konfliktní situace koncem léta 2003 přišla firma KAM NA PARDUBICKU, s. r. o., která si všechny nemovitosti restituenta pronajala, aby v areálu Lovčího zámečku z roku 1882 mohla provozovat výletní místo pro rodiče s dětmi.

Luděk Šorm