Židovský hřbitov ve Valašském Meziříčí

Židovský hřbitov, který obsahoval na 150 či 200 náhrobních kamenů, byl devastován občany po roce 1955.
Dnes je na něm jen 17 náhrobků, pomník tureckých vojáků zbudovaný roku 1997 a zčásti na něj zasahuje i válečný hřbitov německých vojáků a příslušníků SS vybudovaný rovněž zčásti nad židovskými hroby (otevřen roku 2001).

LOKALIZACE

Typ záznamu: Židovský hřbitov
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 17.03.2010 v 09:46 hodin