Přírodní památka Hrozná

Přírodní památka Hrozná

Rok vyhlášení: 12. května 1982
Rozloha: 3,12 ha
Katastrální území: Opatovice nad Labem

Přírodní památka Hrozná leží na pravém břehu Labe v blízkosti obce Opatovice nad Labem. Tato přírodní památka byla vytvořena regulací hlavního koryta Labe v roce 1910. Tvoří ukázku přirozených společenstev živočichů a rostlin v Polabí. Okolo ramene jsou typické břehové porosty vrb a topolů.

LOKALIZACE

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 2, 16.09.2004 v 23:10 hodin