Přírodní památka Hrozná [ Přírodní památka ]

Přírodní památka Hrozná

Rok vyhlášení: 12. května 1982
Rozloha: 3,12 ha
Katastrální území: Opatovice nad Labem

Přírodní památka Hrozná leží na pravém břehu Labe v blízkosti obce Opatovice nad Labem. Tato přírodní památka byla vytvořena regulací hlavního koryta Labe v roce 1910. Tvoří ukázku přirozených společenstev živočichů a rostlin v Polabí. Okolo ramene jsou typické břehové porosty vrb a topolů.

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 2, 06.10.2021 v 00:21 hodin