PŘIPRAVUJEME: Probuzení Ježibaby ze zimního spánku (02.03.2024 v 10:00 hodin)

Opaťák [ Přírodní zajímavost ]

Opaťák

Nejčastěji používaný název pro velký písník u Opatovic nad Labem. Vytěžením štěrkopísku vznikl krásný rekreační areál, který je díky totální absenci inteligentní koncepce již desítky let živelně využíván obyvateli Hradecka a Pardubicka. V současnosti jsou chaoticky rozprodávány části břehových pozemků. Zcela nevyhovující hygienické zázemí.

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 2, 16.09.2004 v 23:35 hodin