Historie obce Krásné [ Historie (archivní dokument) ]

První zmínka o vesnici Krásné a Polánka pochází z roku 1120, kdy byl založen klášter vilémovský hrabětem Vilémem ze Sulcbachu. Začátkem 18.století byl v Krásném založen kostel. Zrušen byl za vlády Josefa II. roku 1785 a za válek napoleonských úplně zanikl. Hlavní oltář sv. Anny je dosud v Bojanovském kostele jako vedlejší oltář. První škola byla místnost v č.p.4, kde se začalo vyučovat roku 1793. O rok později si občané postavili školu ze dřeva. Na tomto místě stojí č.p. 13. Zděná škola se postavila roku 1883 č.p. 15. Poslední nová škola byla dostavěna roku 1932. Obec Krásné se sloučila s obcí Polánka roku 1960. Nacházíme se v nadmořské výące 614 m nad mořem na severozápadním svahu Železných hor.

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 127, 29.11.2004 v 11:57 hodin