Bohdanečský rybník

Národní přírodní rezervace.
Hnízdiště vzácného vodního ptactva.
Výskyt vzácných druhů vodních a slatinných rostlin

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

Typ záznamu: Vodní plocha
AKTUALIZACE: Karel Raich (KAM NA PARDUBICKU s.r.o.) org. 2, 29.12.2007 v 11:29 hodin