PŘIPRAVUJEME: Předvánoční Kuňkání pod Kuňkou (17.11.2020 v 10:00 hodin)

Lázně Bohdaneč


V systému veřejné správy se část kompetencí státu přenáší na tzv. pověřené obecní úřady, jejichž správní obvody jsou dány vyhláškou Ministerstva vnitra České republiky č. 388/2002 Sb.
SPRÁVNÍ OBVOD JE VYMEZEN ÚZEMÍM OBCÍ:

LOKALIZACE

AKTUALIZACE: Luděk Šorm (KAM NA PARDUBICKU s.r.o.) org. 2, 03.01.2003 v 11:40 hodin