Historie obce Branky

Obec Branky se objevuje v písemných dokladech v roce 1270.
Byla založena biskupem Brunem ze Šaumburku a původně byla součástí biskupského kelečského panství. Byla lénem olomouckého biskupství a v tomto lenním poměru setrval branecký statek až do roku 1872.
Držitelé se měnili v poměrně krátkých intervalech. Až do druhé poloviny 19. století byli majitelé různí představitelé moravské šlechty. Od roku 1826 do roku 1945 se vyměnilo v Brankách několik nešlechtických majitelů (před okupací vlastnil panství notář z Valašských Klobouk).

Ve středověku existovala v Brankách tvrz, která patrně zanikla na začátku třicetileté války. Až do počátku 18. století měla vrchnost pouze hospodářské dvory, teprve na počátku 18. století dal tehdejší držitel statku František Erasmus Lockner postavit nevelký zámek. K zásadní úpravě zámku došlo v letech 1886 - 1887 za majitele doktora Hanse Hubera. Zároveň se realizovala úprava zámeckého parku.
V letech 1879 - 1914 byla v Brankách továrna na výrobu dřevěného zboží a zápalek, která měla asi 120 zaměstnanců. Dne 28. 10. 1895 její zaměstnanci stávkovali proti nízkým mzdám.


Obecní les zvaný "Háj" náležel obci již od starodávna; r. 1722 potvrdil Maximilián z Lokenavy obci právní původ toho majetku. Lesů valně přibylo zalesněním nevýnosných pastvisk.
Toto zalesňování, jež snad v Bránkách v celém okresu Meziříčském nejdříve bylo provedeno, sluší vítati jako dobrý zjev samosprávy obecní; dříve ve všem vládlo poručníkování vrchnosti, někdy arci potřebné a obci užitečné. Z prvních "samosprávných" starostů bráneckých byl Antonín Skýpala odměněn stříbrným záslužným křížem; spravoval obec přes 25 let.

Demografický vývoj v letech 1794 - 1991

Do r. 1849 tvořily Branky samostatné panství, které náleželo k Přerovskému kraji. Od r. 1850 byla obec součástí politického okresu Valašské Meziříčí a spadala do obvodu okresního soudu ve Valašském Meziříčí. Sloučením okresu Valašské Meziříčí se stala v r. 1960 součástí nynějšího okresu Vsetín. Branky tvoří samostatnou obec a mají 2 místní části - Branky (140 domů) a Dolní Dvůr (80 domů).

Pečeť obce doložená r. 1749 zobrazuje v kruhovém pečetním poli radlici obklopenou pěti hvězdami, v kruhovém opisu je text: PECZET Z DEDINY Z BRANE, tj. pečeť z dědiny z Branek.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.obecbranky.cz
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 04.03.2010 v 10:05 hodin