Kostel Neposkvrněného početí

Kostel Neposkvrněného početí

Kostel byl dokončen roku 1787.
Jde o klasicistní jednolodní stavbu se čtyřbokou sakristií na jižní straně a hranolovou věží předstupující v ose severní průčelí. Kněžiště a loď kostela jsou zaklenuty pruskými klenbami, v sev. části lodi je hudební kruchta, zařízení je novobarokní. Ve věži je zvon z r. 1849 s reliéfy Madony a sv. Floriána, ornamenty a nápisem. U kostela socha sv. Jana Nepomuckého, na jejím podstavci znak a iniciály Maxmiliána Locknera z Lockenau a letopočet 1734 (v r. 2000 renovována). Kamenný kříž u kostela (1850)a na návsi (1877).

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.obecbranky.cz
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 11.02.2010 v 11:36 hodin