PŘIPRAVUJEME: Probuzení Ježibaby ze zimního spánku (02.03.2024 v 10:00 hodin)

Pedagogicko psychologická poradna v Bílovci [ Poradna ]

Elokované pracoviště Pedagogicko-psychologické poradny Nový Jičín, bylo od září 2002 otevřeno v Bílovci.

Do roku 1999 byl jediným pracovištěm PPP Nový Jičín na celém okrese. Od roku 1999 bylo zřízeno pracoviště ve Studénce, kde pracovali celkem 3 lidé. Studénka ovšem není tak dobře dopravně dostupná jako Bílovec, proto bylo zahájeno jednání s vedením města Bílovec, jehož účelem bylo vytipování vhodných prostor. Rada města vyšla požadavkům PPP Nový Jičín plně vstříc a nabídla k pronájmu prostory na ul. Příkopní, tam kde dříve byl sociální odbor Městského úřadu v Bílovci a kde v současné době v I. patře sídlí kontaktní místo dávek státní sociální podpory. Částka za pronájem prostor je symbolická, poradna hradí pouze náklady na energie a provoz.

V bílovecké poradně pracují v současné době 2 zaměstnanci: Mgr. Marek Khýr, psycholog a Mgr. Marie Sauerová, speciální pedagog.
Jedním z nejčastějších problémů, které poradna řeší jsou problémy s výukou. Objednávky na vyšetření přicházejí nejen z podnětů školy, ale také ze strany rodičů. Objednávky jsou přijímány denně od 7 - 15.30 hodin.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Pedagogicko psychologická poradna v Bílovci
Mgr. Jiří Novák
Příkopní
743 01 Bílovec
Česko (CZ)
tel: (+420) 556 771 144

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Poradna
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 18.10.2002 v 11:52 hodin