Pedagogicko psychologická poradna v Bílovci

Elokované pracoviště Pedagogicko-psychologické poradny Nový Jičín, bylo od září 2002 otevřeno v Bílovci.
Pedagogicko psychologická poradna v Bílovci
Elokované pracoviště Pedagogicko-psychologické poradny Nový Jičín, bylo od září 2002 otevřeno v Bílovci.

Do roku 1999 byl jediným pracovištěm PPP Nový Jičín na celém okrese. Od roku 1999 bylo zřízeno pracoviště ve Studénce, kde pracovali celkem 3 lidé. Studénka ovšem není tak dobře dopravně dostupná jako Bílovec, proto bylo zahájeno jednání s vedením města Bílovec, jehož účelem bylo vytipování vhodných prostor. Rada města vyšla požadavkům PPP Nový Jičín plně vstříc a nabídla k pronájmu prostory na ul. Příkopní, tam kde dříve byl sociální odbor Městského úřadu v Bílovci a kde v současné době v I. patře sídlí kontaktní místo dávek státní sociální podpory. Částka za pronájem prostor je symbolická, poradna hradí pouze náklady na energie a provoz. Ředitel poradny Mgr. Jiří Novák hodnotil velmi kladně rychlý průběh jednání s vedením města a zpřístupnění nových prostor.

V bílovecké poradně pracují v současné době 2 zaměstnanci: Mgr. Marek Khýr, psycholog a Mgr. Marie Sauerová, speciální pedagog. Jedním z nejčastějších problémů, které poradna řeší jsou problémy s výukou. Objednávky na vyšetření přicházejí nejen z podnětů školy, ale také ze strany rodičů. Objednávky jsou přijímány denně od 7 - 15.30 hodin na tel. čísle 556 771 144.
Informační centrum Bílovec