Historie obce Bílá Lhota [ Historie (archivní dokument) ]

Obec Bílá Lhota jako správní centrum, (spádová - nestředisková obec) vznikla postupným sloučením sedmi částí v sedmdesátých letech. Od roku 1960 jsou částmi Bílé Lhoty obce Hrabí, Hradečná a Pateřín. V roce 1970 přibyla Červená Lhota, Měník a Řimice. Každá místní část má svoji historii v době svého vzniku. Nejstarší je obec Hrabí, první zmínka z roku 1350, Pateřín - 1351, Bílá Lhota - 1356, Měník - 1358, Hradečná - 1365, Řimice - 1387, Červená Lhota - 1407.

V minulosti patřilo celé okolí k výrazně produkční zemědělské oblasti (15% řepařská oblast, 22% půdy bylo věnováno ječmeni, 16% žitu a 12% pěstování pšenice). Pozornost zasluhovaly rovněž kamenné a vápencové lomy. Z hospodářských podniků a provozoven byly v obci zavedený velkostatek, cihelna, výroba lihovin, lom a elektrárenské družstvo. Z veřejnoprávních institucí byla v obci zřízena pošta a záložna.

Od roku 1853 se v obci datuje obecná škola, po roce 1945 měšťanská škola. V roce 1932 bylo zřízeno v obci kino. V období od roku 1960 byl v obci postaven kulturní dům, obchod se smíšeným zbožím, mateřská škola, rozšířena základní škola na současnou devítiletku a tělocvična, která je vužívána tělovýchovnými a sportovními oddíly od Litovle až po Bouzov a Mohelnici.

V roce 1997 byla zahájena plynofikace obce rekonstrukcí regulační stanice rozvodu do třech místních částí. Od roku 1998 probíhá stavba vodovodu pro všech sedm obcí, která bude ukončena v roce 2000

LOKALIZACE

AKTUALIZACE: Markéta Mácová org. 56, 28.11.2002 v 08:29 hodin