JUNÁK - svaz skautů a skautek

Svaz junáků a skautů v našem městě navazuje na činnost skautských oddílů, které v našem městě působí od r. 1919.
V současnosti mají skautské oddíly přibližně 180 členů.
Výchovný program skautské organizace je zakotven v zákonu a slibu a je naplňován celoroční činností v oddílech a družinách. Náplní činnnosti jsou hry, klubovní činnost, pobyt v přírodě a její poznávání, sport a turistika.
Vyvrcholením celoroční práce jsou tábory. Smyslem této činnosti je vzájemná výchova členů k přátelství, kamarádství, odpovědnosti a prospěšnosti sobě, oddílu i společnosti.

LOKALIZACE

AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 17.03.2010 v 09:23 hodin