Vážení přátelé,
z důvodů vyhlášení nouzového stavu České republiky jsme museli zrušit zážitkové programy Království perníku ®.
Domorodci netrpělivě vyhlížejí dobu, která jejich konání umožní - v rozsahu a za dodržení podmínek platných opatření proti šíření čínského moru. Sledujte informace na této stránce.

Aktivní pardubické infocentrum

Internet - Informační centrum Pardubic je členem naší asociace. Jeho majitel Luděk Šorm zajišťuje pro asociaci naše webové stránky na Internetu. Pokud mu to čas dovolí, velmi aktivně spolupracuje s turistickými informačními centry, která nejsou členy asociace, ale velmi rádi uvítají různé informace z naší činnosti.

Před nedávnem se v pardubickém infocentru uskutečnil za účasti představitelů města, zástupců pozvaných infocenter, se kterými Pardubice spolupracují, slavnostní křest nového prodejního a rezervačního systému vstupenek do pardubického divadla. Tato akce se uskutečnila v rámci dnů Internetu v Pardubicích a celostátní akce Březen - měsíc Internetu.

Na otázku, co ho vlastně nutí k tomu, aby neustále vymýšlel nové a nové akce s využitím Internetu, Luděk Šorm odpověděl:

p. Luděk Šorm

Vždycky jsem věřil, že Internet má budoucnost a že je to jen otázkou času, kdy si to lidé uvědomí. Tato informační technologie mě zaujala natolik, že jsem se jí začal věnovat. Dneska už vím, že se mi to vyplatilo. Nemyslím teď z hlediska finančního, ale z hlediska nových možností rychlého získání potřebných informací a na druhé straně rychlého předání informací o mé firmě. Výsledkem je vlastně založení Internetu - informačního centra Pardubic.

Co tě vedlo k tomu, že jsi se zaměřil na vytvoření nového systému prodeje a rezervace vstupenek ve spolupráci s Východočeským divadlem v Pardubicích?

Vlastně to byla myšlenka, že i zde se dá využít velkých možností celosvětové sítě Internetu. Jedná se o univerzální systém TICKETS.CZ s různě definovatelnou grafickou, obsahovou i funkční identitou. To znamená, že systém prodeje a rezervace vstupenek se na mnoha různých internetových adresách objevuje s odlišnými možnostmi grafického zobrazení a nabízených funkcí. Například na internetovské adrese http://www.predstaveni.cz je organickou součástí nové webovské prezentace Východočeského divadla v Pardubicích. V jiné grafické podobě a v obsahovém kontextu včetně dalších kulturních akcí se nabídka objevuje i jinde.

Jak systém funguje z pohledu zákazníka?

Zájemce o vstupenky může využít tří možností. Za prvé si anonymně, prostřednictvím Internetu, označí konkrétní místo v sálu, provede rezervaci omezeného počtu (zatím 4 ks) vstupenek na dobu několika hodin (např. 24 hod.) a vytiskne potvrzení o provedené rezervaci. S tímto potvrzením se dostaví na nejbližší prodejní místo, kde mu budou po zaplacení vydány řádné vstupenky. Nevyzvednuté rezervace jsou automaticky systémem uvolněny k dalšímu prodeji. Tento způsob ovšem nelze uplatnit, pokud je představení v tzv. ochranné lhůtě několik dnů před dnem konání.

Druhá možnost je ta, že si vytvoří svůj zákaznický účet v systému a zašle na něj bezhotovostním platebním stykem finanční zálohu. Pak si na zvolená místa v sálu bez časového omezení může sám zakoupit poukázku na vstupenky, které jsou chráněny číselným kódem. Třetí možností je, že využije služeb profesionálních prodejců, kteří mají v systému mnoho možností prodeje za hotové i na fakturu včetně rezervace i prodeje abonentních vstupenek.

Naďa Jahodová

Diskusní fórum čtenářů

(prozatím žádný názor)
Zveřejněno 15.04.2000

Menu

Kontakt

KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.
MUZEUM PERNÍKU
V Perníkové chaloupce č. p. 38
533 52 Ráby u Pardubic
Czech Republic

(+420) 466 612 474
(+420) 602 413 134

info@pardub.cz