PŘIPRAVUJEME: Přelet pivních píp (28.05.2022 v 10:00 hodin)

Informace z jednání zastupitelstva a rady obce

Kde najdete zápisy z jednání RO a ZO?
Vážení spoluobčané, ke zlepšení vaší informovanosti o práci vámi zvolených zastupitelů a o dění v naší obci jsou na obecních internetových stránkách zveřejňována všechna usnesení z jednání zastupitelstva a rady obce. Usnesení z jednání zastupitelstva najdete v sekci Místní správa - Zastupitelstvo obce - Dokumenty. Usnesení z jednání rady jsou zveřejňována v sekci Místní správa - Rada obce - Dokumenty.