Slavnosti perníku pro děti

aneb co je pro menší návštěvníky tuto sobotu
od 10 do 18 hodin na pardubickém zámku přichystáno?
Loupání perníčků z Perníkové chaloupky

Každé dítě, které přijde včas, si bude moci uloupnout perníček z perníkové chaloupky. Perníková chaloupka bude díky Agentuře Tradice pokryta perníkovými cihlami a pokud děti splní jednoduchý úkol, budou si smět za dohledu Baby Jagy uloupnout perníček. Včasný příchod je důležitý, protože jakmile bude chaloupka oloupána, Baba Jaga bude nasupená a nikoho k chaloupce nepustí. Důvěrné zprávy však hovoří o tom, že perníkových cihel je více než osm set a tak se určitě na hodně dětí dostane.
Zdobení perníčků

Ve stánku Střední průmyslové školy potravinářské technologie si děti budou moci pod vedením zkušené cukrářky vyzkoušet zdobení perníčků.
Kurzy Baby Jagy v sedání na lopatu

Akreditovaná lektorka Baba Jaga bude u Perníkové chaloupky provádět přezkoušení v dovednosti sedání na lopatu - na základě toho bude úspěšným asolventům vydáno osvědčení o této rekvalifikaci.
Malování perníkové chaloupky

Kdo bude mít chuť, může vytvořit obrázek Perníkové chaloupky do Perníkové galerie, výtvarné práce budou v rámci slavností vystaveny, každý malíř obdrží sladkou odměnu.
Soutěž o nejrychlejšího jedlíka perníku

Ti, kdo znají program slavostí vědí, že v pravé poledne se vždy koná soutěž o nejrychlejšího jedlíka perníku. K pojídání perníků bude hrát pěkná muzika a soutěžit mohou dívky i chalpci. Vítěz získá jak jinak, perníkové ceny.
Pohádky nejen o perníku

V přednáškovém sále muzea bude od 10.30, 13.30 a 16.30 hodin hráno pohádkové představení černého divadla - Pohádky z poštovní známky. Přestože nebudou jen o perníku, určitě se budou líbit.
Dodáváme, že symbolické vstupné na slavnosti - 30,-Kč dospělí a 20,-Kč děti paltí také do všech expozic Východočeského muzea a Východočeské galerie v rámci areálu zámku.

___________________________________________________________________________
PERNÍKOVÁ TISKOVÁ KANCELÁŘ - Mgr. Aleš Mokren - AGENTURA TRADICE K Višňovce 1095, 530 02 Pardubice, mobil. 606 602 159, tel. fax. zázn. 466 631 211,
internetová adresa: http://www.slavnosti.cz e-mail: agentura@tradice.cz