Když nás máte za zloděje, tak si běžte do...!

Když nás máte za zloděje, tak si běžte do... Čapího hnízda!
Rádi sloužíme zákazníkům, co mají úctu k živnostníkům.
Nebuďme jako ovce ve stádu a postavme se na odpor proti novodobému Vůdci ANOistů, co zúročil zázemí a metody komunistické STB v moc ekonomickou a politickou. Každý, kdo protestuje proti nesmyslné EET buzeraci, je po gottwaldovsku označován za zloděje ("fšetci kradnú"), i když daně platí poctivě a zákony dodržuje. Andrej Babiš dělá to, co dělali komunisté na přelomu čtyřicátých a padesátých let. Vytváří vnitřního nepřítele a říká nepodnikající veřejnosti a zaměstnancům, že ti zlí podnikatelé a malí podnikatelé neplatí daně a všichni kradou.

Nejsme zloději, a tak odmítáme EET s on-line sledováním a udavačskou loterií! Jako kdyby si každý občan (pod tlakem ušlechtilého záměru snížení obecné kriminality) musel koupit vězeňský náramek a nést odpovědnost a všechny náklady se svým on-line sledováním. Pokud nepáchá trestnou činnost, nemělo by mu to vadit! Opravdu?

Živnostníci nejsou nevolníci a nemusejí velebit všechny nesmysly, co si vládní vrchnost ČSSD+ANO+KDU-ČSL (s přispěním dobroserů) v zájmu svých špinavých kšeftů vymyslí! Každý živnostník by měl mít právo se svobodně rozhodnout, komu a za jakých podmínek chce sloužit. Stejně tak se každý spotřebitel může rozhodnout, kterou nabídku využije a kdy naopak půjde ke konkurenci.

Demokratický stát není firma! V totalitních režimech lidé (stejně jako zaměstnanci ve firmě v tzv. závislé činnosti) pouze plní vůli svého šéfa ("ANO, šéfe!"). Je pozoruhodné, že zločinci často své záměry předem oznámí a lidé je buď neberou vážně, nebo je dokonce podporují, protože jsou nespokojení se současností a uvěří slibům o lepších zítřcích. Komunisté jasně říkali, co plánují udělat. Stejně tak Taliban v Afgánistánu, Hitler v Německu nebo Chomejní v Íránu. Stejně tak Andrej Babiš oznámil "svůj sen", že plánuje provést zásadní kroky k zavedení potenciálně zločinného systému. Jasně říká, že chce:
  1. vládu jedné strany,
  2. bezmezně poslušné ministry (a jejich co nejmenší počet),
  3. omezit demokratické mechanismy v rámci legislativního procesu,
  4. zrušit krajská i obecní a městská zastupitelstva, a svěřit vládu obcí, měst a krajů do rukou jednomu člověku,
  5. zůstat v politice jen v případě, že bude vládnout.
Proč? Protože stát řídí prostřednictvím jemu podřízených "podbabišů" jako součást své firmy ("ANO, šéfe!") na obou stranách smluvního dodavatelsko-odběratelského vztahu, podpořeného daňovými úlevami a dotacemi. Můj sen! Mein Kauf! A řada lidí mu tleská stejně jako kdysi Hitlerovi, Stalinovi či Gottwaldovi...

Jsme občané a nenechme si vzít poslední zbytky občanské svobody! Svobodný život bez zbytečných regulací, zákazů a příkazů. Chceme úsporný stát, který bude sloužit svobodným občanům za adekvátně nízké daně.