Vážení přátelé,
z důvodů vyhlášení nouzového stavu České republiky jsme museli zrušit zážitkové programy Království perníku ®.
Domorodci netrpělivě vyhlížejí dobu, která jejich konání umožní - v rozsahu a za dodržení podmínek platných opatření proti šíření čínského moru. Sledujte informace na této stránce.

Když nás máte za zloděje, tak si běžte do...!

Když nás máte za zloděje, tak si běžte do...!
Rádi sloužíme zákazníkům, co mají úctu k živnostníkům.
Nebuďme jako ovce ve stádu a postavme se na odpor proti novodobému Vůdci ANOistů, co zúročil zázemí a metody komunistické STB v moc ekonomickou a politickou. Každý, kdo protestuje proti nesmyslné EET buzeraci, je po gottwaldovsku označován za zloděje ("fšetci kradnú"), i když daně platí poctivě a zákony dodržuje. Andrej Babiš dělá to, co dělali komunisté na přelomu čtyřicátých a padesátých let. Vytváří vnitřního nepřítele a říká nepodnikající veřejnosti a zaměstnancům, že ti zlí podnikatelé a malí podnikatelé neplatí daně a všichni kradou.

Nejsme zloději, a tak odmítáme EET s on-line sledováním a udavačskou loterií! Jako kdyby si každý občan (pod tlakem ušlechtilého záměru snížení obecné kriminality) musel koupit vězeňský náramek a nést odpovědnost a všechny náklady se svým on-line sledováním. Pokud nepáchá trestnou činnost, nemělo by mu to vadit! Opravdu?

Živnostníci nejsou nevolníci a nemusejí velebit všechny nesmysly, co si vládní vrchnost ČSSD+ANO+KDU-ČSL (s přispěním dobroserů) v zájmu svých špinavých kšeftů vymyslí! Každý živnostník by měl mít právo se svobodně rozhodnout, komu a za jakých podmínek chce sloužit. Stejně tak se každý spotřebitel může rozhodnout, kterou nabídku využije a kdy naopak půjde ke konkurenci.

Demokratický stát není firma! V totalitních režimech lidé (stejně jako zaměstnanci ve firmě v tzv. závislé činnosti) pouze plní vůli svého šéfa ("ANO, šéfe!"). Je pozoruhodné, že zločinci často své záměry předem oznámí a lidé je buď neberou vážně, nebo je dokonce podporují, protože jsou nespokojení se současností a uvěří slibům o lepších zítřcích. Komunisté jasně říkali, co plánují udělat. Stejně tak Taliban v Afgánistánu, Hitler v Německu nebo Chomejní v Íránu. Stejně tak Andrej Babiš oznámil "svůj sen", že plánuje provést zásadní kroky k zavedení potenciálně zločinného systému. Jasně říká, že chce:
  1. vládu jedné strany,
  2. bezmezně poslušné ministry (a jejich co nejmenší počet),
  3. omezit demokratické mechanismy v rámci legislativního procesu,
  4. zrušit krajská i obecní a městská zastupitelstva, a svěřit vládu obcí, měst a krajů do rukou jednomu člověku,
  5. zůstat v politice jen v případě, že bude vládnout.
Proč? Protože stát řídí prostřednictvím jemu podřízených "podbabišů" jako součást své firmy ("ANO, šéfe!") na obou stranách smluvního dodavatelsko-odběratelského vztahu, podpořeného daňovými úlevami a dotacemi. Můj sen! Mein Kauf! A řada lidí mu tleská stejně jako kdysi Hitlerovi, Stalinovi či Gottwaldovi...

Jsme občané a nenechme si vzít poslední zbytky občanské svobody! Svobodný život bez zbytečných regulací, zákazů a příkazů. Chceme úsporný stát, který bude sloužit svobodným občanům za adekvátně nízké daně.

Menu

Kontakt

KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.
MUZEUM PERNÍKU
V Perníkové chaloupce č. p. 38
533 52 Ráby u Pardubic
Czech Republic

(+420) 466 612 474
(+420) 602 413 134

info@pardub.cz