Informační centrum FoS ČR

3. dubna 2007 - Zahájení provozu Informačního centra
Folklorní sdružení České republiky sděluje všem svým členům a příznivcům, že dnem 3. dubna 2007 zahajuje provoz svého Informačního centra na adrese Senovážné náměstí 24, 116 47 Praha 1 (vchod z ulice Jeruzalémská). Infocentrum bude otevřeno od pondělka do pátku v době od 11,00 do 17,00 hodin.
Infocentrum má za cíl zlepšit informovanost návštěvníků Prahy, zejména turistů, o regionálních a místních tradicích, prezentovat folklorní akce pořádané našimi členskými festivaly, regionálními sdruženími a folklorními soubory a podnítit v nich zájem tyto akce navštívit.
Návštěvníci Infocentra budou mít k dispozici prezentační materiály, které Infocentru průběžně zasíláte, budou mít možnost zakoupit si Kalendář folklorních akcí, časopis Folklor a multimediální projekty s pořady festivalů, slavností a koncertů, zpracované studiem VEMORI.
Vzhledem k tomu, že Folklorní sdružení dosud obdrželo jen malou část Vašich propagačních materiálů, znovu se obracíme na ředitele folklorních festivalů, předsedy regionálních folklorních sdružení a vedoucí souborů, abyste zaslali do Informačního centra FoS ČR materiály prezentující Vaše akce.

Zdeněk Pšenica v.r.
předseda FoS ČR