Perníková matrika a hlavní body programu Slavností perníku 2003

ČTVRTEK 8. KVĚTNA 2003 10.00-18.00 HOD. ZÁMEK PARDUBICE.Perníková matrika aneb Setkání Jeníčků a Mařenek. V průchodu na vnitřní nádvoří zámku je v době od 11 do 15.00 zřízena Perníková matrika. V těchto úředních hodinách bude všem Jeníčkům a Mařenkám (nositelům jmen Jan a Marie) úředně potvrzen Perníkový domovský list opravňující zdržovat se v Pardubicích za účelem konzumace perníku.
Vyzýváme proto všechny nositele jména Jan a Marie, aby se v uvedné době zapsali do Perníkové matriky a vydrželi na slavnostech, abychom mohli o půl čtvrté vyhlásit největší setkání Jeníčků a Mařenek. Každý, kdo bude zapsán dostane symbolický "uloupnutý" perníček.
Čtvrtek 8. května 2002 - Hlavní program - vnitřní nádvoří zámku

10.00 Perníčkové pochutnání - zahájení slavností fanfárami Pardubických pozounérů a vystoupení folklorního souboru Perníček

11.00 Perníkoví slavíci a Maruščiny Jahody - zpívají vítězové pěvecké soutěže O perníkového slavíka program doplní skupina Maruščiny Jahody

12.00 Perníkové soutěže v pojídání perníku - tradiční soutěž o nejrychlejšího jedlíka perníku za pokračujícího hudebního doprovodu skupiny Maruščiny Jahody

13.30 Pernštejnka k pivu a perníku - dechová hudba v podání populární pardubické kapely

14.30 Vítězové soutěží O perníkovou pantofli, O perníkové srdce standardní a latinsko-americké tance TK Life a z jiného soudku country taneční skupina Ryengle

15.00 Perníkoví slavíci a Pardubičtí pozounéři - na vítěze pěvecké soutěže O perníkového slavíka naváží zámeckou hudbou Pardubičtí pozounéři

15.30 Setkání Jeníčků a Mařenek s Babou Jagou a Perníčkem - Jeníčkové a Mařenky zapsaní v Perníkové matrice se na pódiu setkají (utkají?) s Babou Jagou, vše vyřeší folklorní soubor Perníček

16.00 Vítězové soutěží O perníkovou pantofli, O perníkové srdce - další ukázky standardních a latinsko-amerických tanců TK Life i country taneční skupiny Ryengle

16.30 Korunovace Královny perníku a udílení perníkových glejtů vítězka divácké ankety bude korunována předsedou vlády České republiky panem Vladimírem Špidlou a primátorem města Pardubic panem Jiřím Stříteským, zároveň přítomné perníkářky a perníkáři obdrží symbolické glejty opravňující je k výrobě perníku
___________________________________________________________________________
PERNÍKOVÁ TISKOVÁ KANCELÁŘ - Mgr. Aleš Mokren - AGENTURA TRADICE K Višňovce 1095, 530 02 Pardubice, mobil. 606 602 159, tel. fax. zázn. 466 631 211,
internetová adresa: http://www.slavnosti.cz e-mail: agentura@tradice.cz