PŘIPRAVUJEME: Probuzení Ježibaby ze zimního spánku (02.03.2024 v 10:00 hodin)

Velké Říjnové Sportovní Rekordy - aktuální přehled

Všechny výsledky byly přepočítány podle koeficientů, které zohledňují případný handicap věku či pohlaví. Proto mohou soutěžit celé rodiny a děti často dosahují lepších výsledků, než jejich rychlejší či silnější rodiče.

Výsledková listina Velkých Říjnových Sportovních Rekordů v jednotlivých disciplínách:

Perníkiáda s VŘSR 2007

Popelení

Macecha nařídila Popelce přebrat bílé a červené fazole a kukuřici. Kdo pomůže a nejrychleji přebere 1,5 dcl směsi od macechy? Beata ŘÍHOVÁ: 60,00 vteřin (v roce 2014)
Perníkiáda s VŘSR 2007

Liščí běh s pytlem zázvoru

Běží liška k táboru (podrobnosti viz na www.skauti-pardubice.cz), nese pytel zázvoru... Kdo nejrychleji oběhne Ohniště pro 12 měsíčků, v němž hoří Perníkijský oheň? Aneta ŠVERCLOVÁ: 2,78 vteřin (v roce 2008)
Perníkiáda s VŘSR 2006

Saxanin hod koštětem

Dívka na koštěti jménem Saxana zahodila koště, protože nelétalo (pro technickou závadu bylo vyřazeno z provozu). Kdo zahodí koště nejdále? Zuzka ŠARFOVÁ: 30,16 metrů (v roce 2010)
Perníkiáda s VŘSR 2007

Sedmimílový skok

Kdo nemá sedmimílové boty, odskáče si sedmiskok daleký. Kdo doskočí nejdále? Anna PTÁČKOVÁ : 25,21 metrů (v roce 2008)
Perníkiáda s VŘSR 2007

Běh za drakem

Drak obývá sluj na hradě Kunětická hora u Perníkové chaloupky. Kdo tam doběhne nejrychleji? Vojta SCHEJBAL: 175,00 vteřin (v roce 2006)
Perníkiáda s VŘSR 2006

Čapí stoj na jedné noze - uzavřená disciplína

Čáp přemýšlí na jedné noze, komu domů donese kluka ("holky nosej vrány, a ty nemyslej"). Kdo nejdéle vydrží stát na jedné noze? Gabriela POUROVÁ: 11.520 vteřin (v roce 2011)
Perníkiáda s VŘSR 2008

Vrh pytlem do dálky

Princezna ze mlejna obdivovala, jak mlynář vrhá pytlem. Kdo vrhne nejdále? Darina KOSAŘOVÁ: 17,57 metrů (v roce 2009)
Perníkiáda s VŘSR 2008

Běh pro živou vodu - uzavřená disciplína

Varování - živá voda není pitná! Kdo nejrychleji donese živou vodu ze studánky k Ježibabě? Adam PEJCHL: 5,56 vteřin (v roce 2006)