SETKÁNÍ JENÍČKŮ A MAŘENEK

SETKÁNÍ JENÍČKŮ A MAŘENEK
8. května (každoročně ve státní svátek)

V roce 2022 se tradiční Setkání Jeníčků a Mařenek u Perníkové chaloupky uskuteční v komorním duchu s jedním hlavním hostem, kterým bude celebrita Jan Honza Lušovský - vynikající kreslíř humorista, ilustrátor, bavič a emeritní učitel stolničení.

Setkání Jeníčků a Mařenek 2010

Všem nositelům jmen Jan a Marie, kteří se do 22. hodiny 7. 5. 2022 zaregistrují na https://www.pernikova-chaloupka.cz/adresar/registrace.phtml?id=1&frm_pozn=setkani_2022-05-08, bude ZDARMA vydán Cestovní pas Království perníku®, který potvrzuje, že jeho držitel se stal řádným členem KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s. (tzv. "domorodcem") a že je pod jeho ochranou. Domorodec je oprávněn vracet se na území Království perníku® přes Celnici (v jejích úředních hodinách), avšak nemusí platit vstupní víza jako tzv. "cizinci" (anonymní členové spolku). Platí pouze dobrovolné členské příspěvky (tzv. úplatky) k úhradě spotřebních rekvizit, které při komunitním zážitkovém programu ve své roli vypije, sní a spotřebuje. Navíc budou domorodcům do Cestovního pasu Království perníku® nalepována a orazítkována vstupní víza do některých zahraničních destinací, a to za těch nejvýhodnějších podmínek.

Zatímco některé aktivity, perníkářská dílna (po celý den) a show Jana Honzy Lušovského (v 11:30, 12:30, 13:30, 14:30 a v 15:30 hodin) jsou určeny všem účastníkům komunitního programu, pouze cizinci a domorodci Království perníku v rolích Jeníčka nebo Mařenky mohou navštívit paní Ježibabu v Perníkové chaloupce, která předvádí, jak se perníky pekly tradičním způsobem od středověku do 19. století, a u které si mohou vyprosit speciální perníček s přidanou hodnotou medových zážitků.

Ježibaba

Království perníku®, jež se nachází v moři zeleně pod hradem Kunětická hora u Pardubic, nemá stálou provozní dobu, ale otevírá se zpravidla půl hodiny před začátkem zážitkového programu, který je ohlášen (a v němž si účast můžete rezervovat) na https://www.pernikova-chaloupka.cz/program/rezervace_k2.phtml

Z komunitního scénáře: "Království perníku ® je pohádkový ostrůvek svobody v moři zeleně pod hradem Kunětická hora u Pardubic. V Království perníku (podobně jako v pohádkové Zemi krále Miroslava) jsou domorodci váženými občany.   [[: Prokazují se Cestovním pasem Království perníku ®, ctí občanské svobody a odpovědnost, vyplývající ze soukromého vlastnictví. Král a jeho družina se zvoleným správcem respektují práva a zvyky domorodého obyvatelstva, jež hlasováním spravuje věci společné. Na běžném i svátečním životě Království perníku se domorodci také podílejí svojí aktivitou v jakékoli zážitkové roli (např. Ježibaba v Perníkové chaloupce peče perníky , u ohníčku sedí 12 měsíčků a hádají se o počasí, kantor vyučuje žebrání, kdosi hrabe listí, Červená Karkulka se schovává před vlkem,... ) a svými dobrovolnými členskými příspěvky. Z nich Království perníku nakupuje většinu spotřebních rekvizit ze zahraničí a platí daně do ciziny, aby mělo klid a mohlo se radovat ze života. Každý se do komunitního happeningu může zapojit dle svých uměleckých schopností a možností. Může třeba jako Jeníček nebo Mařenka navštívit paní Ježibabu, vyprosit si u ní perník a zjistit, jak se toto medové pečivo kdysi dělalo. Zpívání je dovoleno! Proto také na hranicích Království perníku panuje velmi přísný režim „železné opony“, jež zabraňuje útokům vládnoucích loupežníků z ciziny a nechtěné imigraci. Emigrovat ven lze kdykoliv. Cizinec je vítán pouze, pokud si na Celnici vybere svoji životní roli v tomto pohádkovém světě, podřídí se zcela tradicím i vůli domorodců a zaplatí vstupní vízum. Je zabezpečen místním sociálním systémem životních dávek Království perníku (DKP). Zatímco žebrák pak může žebrat, co hrdlo ráčí a na co mu dávky stačí, hrabě může přijít i s družinou a třeba si poručit i perníkovou chalupu včetně stavebního pozemku, čísla popisného a Výpisu z Katastru perníkových nemovitostí. Azylová politika pro cizince je sice velmi vstřícná, avšak důsledně vyžaduje respektování tradic, odsouhlasení právního řádu a poskytnutí osobních údajů do Perníkové matriky. Tak se z cizinců stanou domorodci, co v Království perníku (podobně jako v pohádkové Zemi krále Miroslava) jsou váženými občany. :]] Repetition Senza Fine ..."


Setkání Jeníčků a Mařenek 2022 - pozvánka

Setkání Jeníčků a Mařenek 2022 - pozvánka

Setkání Jeníčků a Mařenek 2020 - videopozvánka

Setkání Jeníčků a Mařenek 2020 - videopozvánka

Setkání Jeníčků a Mařenek 2020 - pozvánka

Setkání Jeníčků a Mařenek 2020 - pozvánka

Setkání Jeníčků a Mařenek 2019 - pozvánka

Setkání Jeníčků a Mařenek 2019 - pozvánka

Setkání Jeníčků a Mařenek 2018 - pozvánka

Setkání Jeníčků a Mařenek 2018 - pozvánka

Setkání Jeníčků a Mařenek 2014 - pozvánka

Setkání Jeníčků a Mařenek 2014 - pozvánka

Setkání Jeníčků a Mařenek 2013 - pozvánka

Setkání Jeníčků a Mařenek 2013 - pozvánka

Setkání Jeníčků a Mařenek 2012 - pozvánka

Setkání Jeníčků a Mařenek 2012 - pozvánka

Setkání Jeníčků a Mařenek 2011 - fotogalerie

Setkání Jeníčků a Mařenek 2011 - reportáž RTA pro Minuty regionu

Televize Prima 7.7.2011

Setkání Jeníčků a Mařenek 2011 - fotogalerie Denik.cz

Setkání Jeníčků a Mařenek 2011 - pozvánka

Setkání Jeníčků a Mařenek 2011 - pozvánka

Setkání Jeníčků a Mařenek 2010 - fotogalerie

Setkání Jeníčků a Mařenek 2010 - fotogalerie Jiřího Jungera

Setkání Jeníčků a Mařenek 2010 - pozvánka

Setkání Jeníčků a Mařenek 2010 - pozvánka

Setkání Jeníčků a Mařenek 2009 - fotogalerie Jiřího Jungera

Setkání Jeníčků a Mařenek 2009 - fotogalerie Petra Baláže

Setkání Jeníčků a Mařenek 2009 - fotogalerie

Setkání Jeníčků a Mařenek 2009 - reportáž (Pardubický deník)

Setkání Jeníčků a Mařenek 2009 - tisková zpráva

Setkání Jeníčků a Mařenek 2009 - pozvánka

Setkání Jeníčků a Mařenek 2009 - VTZ Jan Přeučil

Setkání Jeníčků a Mařenek 2009 - VTZ Jan Přeučil

Sousedské slavnosti 2008 - fotogalerie

Sousedské slavnosti 2008 - objektivem T.Kubelky/Deník

Sousedské slavnosti 2008 - fotogalerie Petra Baláže

Sousedské slavnosti 2008 - reportáž K.Korejtkové

Setkání Jeníčků a Mařenek 2008 - protokol pokusu o rekord

Sousedské slavnosti 2008 - podrobný program

Setkání Jeníčků a Mařenek 2008 - VTZ Vyčítal

Sousedské slavnosti 2008 - pozvánka

Sousedské slavnosti 2008 - pozvánka

Setkání Jeníčků a Mařenek 2007 - VTZ Hus

Setkání Jeníčků a Mařenek 2007 - fotogalerie

Setkání Jeníčků a Mařenek 2007 - fotogalerie T.Kubelky

Setkání Jeníčků a Mařenek 2007 - fotogalerie P.Baláže

Setkání Jeníčků a Mařenek 2007 - reportáž

Setkání Jeníčků a Mařenek 2007 - protokol pokusu o rekord

Setkání Jeníčků a Mařenek 2007 - protokol pokusu o rekord

Celkem 248 nositelů jmen Jan a Marie

Setkání Jeníčků a Mařenek 2006 - VTZ Komenský

Setkání Jeníčků a Mařenek 2006 - fotogalerie

Setkání Jeníčků a Mařenek 2006 - reportáž

Setkání Jeníčků a Mařenek 2006 - protokol pokusu o rekord

Setkání Jeníčků a Mařenek 2006 - protokol pokusu o rekord

Celkem 98 nositelů jmen Jan a Marie

Setkání Jeníčků a Mařenek 2005 - fotogalerie

Setkání Jeníčků a Mařenek 2005 - reportáž

Setkání Jeníčků a Mařenek 2005 - protokol pokusu o rekord

Setkání Jeníčků a Mařenek 2005 - protokol pokusu o rekord

Celkem 95 nositelů jmen Jan a Marie
SOUSEDSKÉ SLAVNOSTI ® Perníkového hejtmanství

SOUSEDSKÉ SLAVNOSTI ® Perníkového hejtmanství

8. května (každoročně ve státní svátek)