Setkání Jeníčků a Mařenek 2006 - protokol pokusu o rekord

Certifikát o vytvoření rekordu v Setkání Jeníčků a Mařenek 2006
Celkem 98 nositelů jmen Jan a Marie
Soutěžní disciplína:
Počet nositelů jmen Jan nebo Marie, kteří se v době konání rekordu osobně dostaví do Perníkové chaloupky, podají Žádost o zápis do Perníkové matriky a svoji totožnost prokáží věrohodným úředním dokladem. Za jména Jan nebo Marie jsou právoplatně uznány i jejich zdrobněliny v křestním jméně nebo příjmení (např. Jeníček, Honzík, Mařenka, Maruška, ...) i jejich zahraniční varianty, použité v jednotlivých národních verzích pohádky bratří Grimmových (Janko, Hansel, Jas, Marienka, Gretel, Malgosia,...).

Datum a čas zahájení:
6.7.2006 v 9.00 hodin

Datum a čas ukončení:
6.7.2006 v 17.00 hodin

Místo konání:
Ráby u Pardubic

Pořadatel rekordu:
KAM NA PARDUBICKU s.r.o.
V Perníkové chaloupce 38
533 52 Ráby u Pardubic
zástupce: Luděk Šorm

Rozhodce:
Agentura Dobrý den s.r.o.
Slovanského bratrství 1664
393 01 Pelhřimov
IČ 25160508
zástupce: Michaela Vratišovská

Výrok rozhodce pokusu o rekord:

Potvrzujeme, že pokus o český, evropský a světový rekord při Setkání Jeníčků a Mařenek u Perníkové chaloupky 6.7.2006 se uskutečnil dle stanovených pravidel. Rekordu bylo dosaženo u příležitosti otevření "Síně slávy Jeníčků a Mařenek v Perníkové chaloupce". V době konání rekordu podalo Žádost o zápis do Perníkové matriky celkem 98 osob, konkrétně

61 Jeníčků
a
37 Mařenek.

Nejmladšími účastníky pokusu o rekord byli Jan Hlubuček ze Špindlerova Mlýna (6 měsíců) a Marie Hladíková z Opatovic (10 měsíců), jako nejstarší byli evidováni manželé Jan a Marie Joštovi z Pardubic (80 let). Z největší dálky dorazily matka s dcerou shodného jména Mária Blašková z Lysé pod Makytou (Slovensko okr. Púchov), mezi účastníky pokusu bylo 5 manželských párů Jan a Marie.

Rozhodčí agentury Dobrý den s.r.o.