Setkání Jeníčků a Mařenek 2008 - protokol pokusu o rekord

Soutěžní disciplína:
Počet nositelů jmen Jan nebo Marie, kteří se v době konání rekordu osobně dostaví do Perníkové chaloupky, podají Žádost o zápis do Perníkové matriky a svoji totožnost prokáží věrohodným úředním dokladem. Za jména Jan nebo Marie jsou právoplatně uznány i jejich zdrobněliny v křestním jméně nebo příjmení (např. Jeníček, Honzík, Mařenka, Maruška, ...) i jejich zahraniční varianty, použité v jednotlivých národních verzích pohádky bratří Grimmových (Janko, Hansel, Jas, Marienka, Gretel, Malgosia,...).

Datum a čas zahájení:
6.7.2008 v 9.00 hodin

Datum a čas ukončení:
6.7.2008 v 17.00 hodin

Místo konání:
Ráby u Pardubic

Pořadatel rekordu:
KAM NA PARDUBICKU s.r.o.
V Perníkové chaloupce 38
533 52 Ráby u Pardubic
zástupce: Luděk Šorm

Rozhodce:
Agentura Dobrý den s.r.o.
Slovanského bratrství 1664
393 01 Pelhřimov
IČ 25160508
zástupce: Filip Vratišovský


Výrok rozhodce pokusu o rekord:

Potvrzujeme, že pokus o český, evropský a světový rekord při Setkání Jeníčků a Mařenek u Perníkové chaloupky 6.7.2008 se uskutečnil dle stanovených pravidel. V době konání rekordu podalo Žádost o zápis do Perníkové matriky celkem 233 osob, konkrétně

133 Jeníčků
a
100 Mařenek.

Dosavadní rekord v počtu 248 osob (151 Jeníčků a 97 Mařenek) z 6.7.2007 bohužel nebyl překonán.

Nejmladšími účastníky pokusu o rekord byl Jan Šturc z Pardubic (3 měsíce), jako nejstarší byly evidovány Marie Stránská z Pardubic (1924) a Marie Vitoušová z Horního Jelení (1924). Z největší dálky dorazil Gian Maria Vicentini z Verony (Itálie), mezi účastníky pokusu bylo 16 manželských párů Jan a Marie a 4 sourozenecké páry Jan a Marie. Jako zajímavost můžeme zmínit registraci Jana Honzíčka z Veltrub.

Rozhodčí agentury Dobrý den s.r.o.