PŘIPRAVUJEME: Probuzení Ježibaby ze zimního spánku (02.03.2024 v 10:00 hodin)

Setkání Jeníčků a Mařenek 2007 - protokol pokusu o rekord

Certifikát o vytvoření rekordu v Setkání Jeníčků a Mařenek 2007
Celkem 248 nositelů jmen Jan a Marie
Soutěžní disciplína:
Počet nositelů jmen Jan nebo Marie, kteří se v době konání rekordu osobně dostaví do Perníkové chaloupky, podají Žádost o zápis do Perníkové matriky a svoji totožnost prokáží věrohodným úředním dokladem. Za jména Jan nebo Marie jsou právoplatně uznány i jejich zdrobněliny v křestním jméně nebo příjmení (např. Jeníček, Honzík, Mařenka, Maruška, ...) i jejich zahraniční varianty, použité v jednotlivých národních verzích pohádky bratří Grimmových (Janko, Hansel, Jas, Marienka, Gretel, Malgosia,...).

Datum a čas zahájení:
6.7.2007 v 9.00 hodin

Datum a čas ukončení:
6.7.2007 v 17.00 hodin

Místo konání:
Ráby u Pardubic

Pořadatel rekordu:
KAM NA PARDUBICKU s.r.o.
V Perníkové chaloupce 38
533 52 Ráby u Pardubic
zástupce: Luděk Šorm

Rozhodce:
Agentura Dobrý den s.r.o.
Slovanského bratrství 1664
393 01 Pelhřimov
IČ 25160508
zástupce: Michaela Vratišovská


Výrok rozhodce pokusu o rekord:

Potvrzujeme, že pokus o český, evropský a světový rekord při Setkání Jeníčků a Mařenek u Perníkové chaloupky 6.7.2007 se uskutečnil dle stanovených pravidel. V době konání rekordu podalo Žádost o zápis do Perníkové matriky celkem 248 osob, konkrétně

151 Jeníčků
a
97 Mařenek.

Nejmladšími účastníky pokusu o rekord byli Marie Kudláčková z Pardubic (5 měsíců) a Jan Rohlena z Kostelce nad Orlicí (7 měsíců), jako nejstarší byli evidováni: Jan Knaifl z Tůně (72 let) a Marie Šormová ze Dvora Králové n.L. (71 let). Z největší dálky dorazili manželé Hanuskovi z Banské Bystrice (Slovensko), mezi účastníky pokusu bylo 10 manželských párů Jan a Marie a 4 sourozenecké páry Jan a Marie.

Rozhodčí agentury Dobrý den s.r.o.